93aa73c79c28c49a0cc671e5022b7f77.jpg

202845
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
558
208
1419
197707
9319
14779
202845

Your IP: 192.168.2.69
2021-01-20 20:02

หน้าหลัก

กสร. แนะนายจ้างจัดอุปกรณ์ป้องกันสารมลพิษทางอากาศให้ลูกจ้าง ในพื้นที่ตรวจพบค่าฝุ่นพิษ PM2.5 เกินมาตรฐาน หวั่นได้รับกระทบสุขภาพ

Post on 09 มกราคม 2563
by Prachinburi
ฮิต: 93

กสร. แนะนายจ้างจัดอุปกรณ์ป้องกันสารมลพิษทางอากาศให้ลูกจ้าง

ในพื้นที่ตรวจพบค่าฝุ่นพิษ PM2.5 เกินมาตรฐาน หวั่นได้รับกระทบสุขภาพ

……………………………………………………………………………

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ห่วงลูกจ้างในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ตรวจพบค่าฝุ่นพิษ PM 2.5 เกินมาตรฐาน แนะนายจ้างจัดหาหน้ากากกรองฝุ่นละอองให้ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานพื้นที่โล่งแจ้ง พร้อมกำชับให้สวมใส่ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน และระหว่างการเดินทาง หวั่นได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ       

          นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า จากรายงาน  การตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 72 สถานี ทั้งของกรมควบคุมมลพิษ และกรุงเทพมหานคร พบว่าสารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 39-71 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยในเขตกรุงเทพมหานครมีฝุ่นพิษปกคลุมกระทบ 33 พื้นที่ อาทิ เขตบางขุนเทียน เขตบางนา เขตปทุมวัน เขตธนบุรี เขตวังทองหลาง เป็นต้น และในเขตปริมณฑลอีก 8 พื้นที่ อาทิ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะกลุ่มลูกจ้างผู้ใช้แรงงานที่ต้องปฏิบัติงานภายนอกอาคารเป็นเวลานาน ๆ เช่น ลูกจ้างในงานก่อสร้าง งานในที่โล่งแจ้ง ลูกจ้างที่ต้องขับขี่ยานพาหนะ จึงขอแนะนำให้นายจ้างและผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว รวมถึงให้การคุ้มครอง ดูแลลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงต่อการสูดดมฝุ่นละออง เพื่อป้องกันมิให้  เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง โดยจัดหน้ากากที่กรองฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ให้ลูกจ้าง และกำชับให้สวมใส่ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานรวมถึงระหว่างการเดินทางไปกลับจากที่พัก และที่ทำงานด้วย เพื่อความปลอดภัยในการทำงานและสุขภาพอนามัยที่ดีของลูกจ้างเอง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -