93aa73c79c28c49a0cc671e5022b7f77.jpg

202858
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
571
208
1432
197707
9332
14779
202858

Your IP: 192.168.2.69
2021-01-20 20:39

หน้าหลัก

กสร. เชิญชวนเสนอชื่อเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ ประจำปี 2563

Post on 03 ธันวาคม 2562
by Prachinburi
ฮิต: 641

กสร. เชิญชวนเสนอชื่อเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ ประจำปี 2563

……………………………………………………………………………

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เชิญชวนสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป   เสนอชื่อเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2563 หมดเขต    30 มกราคม 2563

          นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการส่งเสริมและจูงใจให้นายจ้าง ลูกจ้างได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานที่ดี ร่วมมือกัน        ในฐานะหุ้นส่วนเพื่อสร้างและพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ ระบบสวัสดิการแรงงานที่ได้มาตรฐานให้เกิดขึ้น     ในสถานประกอบกิจการและเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสถานประกอบกิจการอื่น ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตลูกจ้าง และส่งผลดีต่อผลผลิตและธุรกิจของผู้ประกอบการ ตลอดจนส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้างสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสันติสุข กสร.จึงขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปร่วมเสนอชื่อเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2563

          นายอภิญญา กล่าวต่อว่า สถานประกอบกิจการที่สนใจ สามารถขอแบบเสนอชื่อได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด      ณ พื้นที่ตั้งของสถานประกอบกิจการตั้งอยู่หรือดาวน์โหลดได้ที่ http://relation.labour.go.th โดยต้องนำเสนอผลงานทั้งด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงานที่ปฏิบัติในปี พ.ศ. 2562 ให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน และส่งแบบเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มกราคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม      ได้ที่ สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ 0 2246 2118, 0 2643 4471 และ 081 837 5916

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ข่าวที่ 16/2563

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน