233504
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
268
252
1043
230624
3583
10956
233504

Your IP: 192.168.2.69
2021-04-14 23:48

วันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดปราจีนบุรี 1 พฤษภาคม 2560 ประจำปี 2560

Post on 03 ธันวาคม 2558
by Prachinburi
ฮิต: 1139

เรียนอธิบดีและผู้บริหารกรม วันนี้ 30 เม.ย.2560 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี โดยนายสมพงษ์  คล้อยแคล้ว ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และสหภาพแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี จัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูผู้ใช้แรงงาน ทั้งในระบบและนอกระบบ ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสถานประกอบกิจการ และบ้านเมือง รวมทั้งให้เกิดความร่วมมือ ความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง รัฐวิสาหกิจ และภาครัฐ โดยการบูรณาการภายใต้โครงการ วันแรงงานแห่งชาติของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ประกอบกิจการในจังหวัดปราจีนบุรี จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560  ที่โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดย นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2560 "แรงงานสมานฉันท์ มั่นคง ปลอดภัย"
     กิจกรรมในงานประกอบด้วย
- การประกวดริ้วขบวนในเชิงสร้างสรรค์ การรณรงค์การแรงงานสัมพันธ์ที่ดี รณรงค์และปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน
- การแข่งขันกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน
- การประกวดร้องเพลง
ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด และเงินรางวัลกว่า 40,000 บาท การแข่งขันกีฬา และการจัดนิทรรศการให้ความรู้ความเข้าใจคำปรึกษาแนะนำด้านแรงงาน หลังจากนั้นประธานได้มอบเครื่องหมายดาว 6 แฉก ให้แก่แรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแหงชาติ อีกด้วย
 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ